6 minutenzone

 

De eerste 6 minuten na intrede van een circulatiestilstand zijn cruciaal!

"6 minutenzone" is de aanduiding voor de omgeving waarin men binnen 6 minuten:

Een circulatiestilstand herkent en direct 112 belt

Start met hartmassage/beademing

Eén of meerdere stroomstoten geeft met een AED (Automatische Externe Defibrillator)

Niet elke reanimatie zal slagen omdat niet alle ritmestoornissen te behandelen zijn. Maar als binnen de 6 minuten na intrede van de circulatiestilstand snel en doeltreffend wordt gehandeld, dan is de overlevingskans van de patiënt 50-70% en wordt de schade aan de hersenen beperkt.

Ambulances hebben een aanrijtijd van 8-10 minuten en dat is voor een circulatiestilstand te lang! U begrijpt dat uw hulp, samen met die van andere burgerhulpverleners, een leven kan redden.

U moet natuurlijk wel gealarmeerd worden en daarvoor is het alarmeringsmiddel HartslagNu ontwikkeld die, in geval van een acute circulatiestilstand, de aangemelde burgerhulpverleners in een 6 minutenzone per SMS kan alarmeren.

HartslagNu wordt geactiveerd door de centralist van Meldkamer Noord Nederland (MKNN) waar de 112 meldingen binnenkomen.

Per alarmering worden gemiddeld 30 burgerhulpverleners door MKNN per SMS gealarmeerd.

Hoe dit precies werkt kunt u nalezen door hier te klikken.