Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Jan Nijland
  • Secretaris: Thom Heemstra
  • Penningmeester: Jan Nijland
  • Algemeen bestuurslid: Klaas Bijl
  • Algemeen bestuurslid: Sammie Lobo

 

Taken en bevoegdheden

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie tenminste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.


Voor vragen, opmerkingen, ideeën en/of klachten is het bestuur bereikbaar via info@groningenhartveilig.nl of telefonisch via 050 711 41 47.