Wat is BLS?

BLS staat voor Basic Life Support, in de wereld van reanimatie wordt hiermee basale reanimatie bedoeld, dus: borstcompressies, beademingen en het bedienen van een AED.

De BLS-cursus is de basis-reanimatiecursus. In een aantal uren leert u theorie over reanimatie en leert u de praktische vaardigheden om te reanimeren.